prof. Vilma Atkociuniene (Aleksandras Stulginskis University, Akademija, Lithuania)

dr hab. inż. Marian Brzeziński (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

dr hab. Zbysław Dobrowolski (Uniwerytet Jagielloński, Kraków)

prof. Ana Paula Ferreira Fernandes Lopes (Institute of Accounting and Administration of Porto, Portugal)

ks. dr hab. Sławomir Fundowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)

prof. Anda Gheorghiu (Hyperion University, Bucharest, Romania)

dr hab. Jerzy Gwizdała (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa)

prof. Tornike Khoshtaria (European University, Tbilisi, Georgia)

dr hab. Sebastian Kozłowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

dr hab. Piotr Masiukiewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. Marian Mroziewski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

dr Marzena Myślińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. Ivan Pankevych (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki, Lwów)

prof. Maria Paradiso (University of Sannio, Benevento, Italy)

prof. Florina Pînzaru (National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania)

dr hab. Ewa Popławska, (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa)

prof. Judit Sagi (Budapest Business School – University of Applied Sciences, Hungary)

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

dr hab. inż. Andrzej Świderski (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa)

prof. Nathalie Tessier (Catholic University of Lyon, France)

prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk (Politechnika Warszawska, Warszawa)

dr hab. Marzena Toumi (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa)

dr hab. inż. Tadeusz Waściński (Politechnika Warszawska, Warszawa)

dr hab. Anna Zielińska-Chmielewska, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań)

prof. Jan Žukovskis (Aleksandras Stulginskis University, Akademija, Lithuania)

Associate Prof. Dr. Alexandra Zbuchea (National University of Political Studies and Public Administration - SNSPA Bucharest, Romania)

prof. Sylwester Kozak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)

dr Gábor Szabó-Szaentgróti (Kaposvar University, Kaposvár, Hungary)

dr Eszter Szabó-Szaentgróti (Kaposvar University, Kaposvár, Hungary)

dr hab Szigeti Orsolya (Kaposvar University, Kaposvár, Hungary)

dr Adam Pawliczek (Moravskou Vysokou Ŝkolu Olomouc)

dr Eva Iílková (Moravskou Vysokou Ŝkolu Olomouc)

dr Jarosław Górski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)