pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 42 (115) 2017

Tadeusz Waściński, Paweł Bartosiewicz
Wybór środków transportu wewnętrznego dla przedsiębiorstwa usługowego w aspekcie poprawy efektywności procesu magazynowego
pobierz
pobrane pdf
Adam Marcysiak, Agata Marcysiak, Anna Rak
Zmiany na rynku powierzchni magazynowych w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Eugenia Busłowska
Przyśpieszanie procesu pobierania danych logistycznych
pobierz
pobrane pdf
 
Anna Marciniuk-Kluska
Logistics of recycling by the case of used car tyres in Poland
pobierz
pobrane pdf
Agnieszka Wilczyńska-Strawa
Podstawowa terminologia i typologia w zakresie obsługi naziemnej dla potrzeb zarządzania w porcie lotniczym
pobierz 
pobrane pdf
Katarzyna Peter-Bombik
Risk management in public organizations
 pobierz
pobrane pdf
Jacek Woźniak
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach projektowych w sektorach kreatywnych. Część 2: identyfikacja problemów badawczych – studium przypadkuh
pobierz
pobrane pdf
Małgorzata Marzec
Trust as an element of strategic management in public organizations
pobierz
pobrane pdf
Beata Domańska-Szaruga, Przemysław Simiński
Trust and business risk in research institute’s operations
pobierz
pobrane pdf
Agnieszka Piasecka
Strategic audit as an enterprise management tool – concept and methods
pobierz
pobrane pdf
Magdalena Mulawa
Strategiczna karta wyników odpowiedzią na aktualne wyzwania strategiczne. Przeżytek czy nowa jakość?
pobierz
pobrane pdf
Claudia Ionescu, Wioletta Wereda
Effectiveness in development management of the region
pobierz
pobrane pdf
Eva Jílková, Veronika Říhová
Regression and correlation analysis of labour and resource productivity indicators compared within the V4 countries
pobierz
pobrane pdf
 
Anna Rak, Agata Marcysiak
Wybrane problemy osób młodych na polskim rynku pracy
pobierz
pobrane pdf
Waldemar Sługocki
Zintegrowane inwestycje terytorialne jako nowy instrument podejścia terytorialnego w polityce regionalnej
pobierz
pobrane pdf
Anna Marciniuk-Kluska
Marketing terytorialny jako determinanta zrównoważonego rozwoju lokalnego
pobierz
pobrane pdf
Monika Niedziółka
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych
pobierz
pobrane pdf
Yury Pauliuchuk
Использование сетевых моделей в проектировании и оптимизации программ и процессов
pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Rostek, Piotr Młodzianowski
Współzależność informacji sieciowych oraz zmian indeksów zachodzących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
pobierz
pobrane pdf 
Piotr Cymanow, Ihor Markow
The use of the Analytic Network Process in the assessment of the functioning of migration areas on the example of the Eastern Carpathians
pobierz
pobrane pdf
Olga Sobolewska, Małgorzata Waszkiewicz
Network cooperation of research universities
pobierz
pobrane pdf
Stanisław Szarek, Maryla Karczewska-Czapska
Rola projektów stażowych w kształtowaniu kompetencji zawodowych studentów. Część 1
pobierz
pobrane pdf
Tomasz Smal, Karolina Gaik
Zarządzanie bezpieczeństwem na stanowiskach pracy na przykładzie uczelni wyższej
pobierz
pobrane pdf
Przemysław Czernicki
The Problems of Conducting Business Activity and Exercising in a Limited Liability Company the Participation Rights and Obligations by Spouses
pobierz
pobrane pdf
Karol Pachnik
Dopuszczalność drogi sądowej w ustawie o polityce rozwoju
pobierz
pobrane pdf
Sylwester Jaśkiewicz
Zaskarżalność czynności podejmowanych w związku z uchwalaniem dokumentów planistycznych
pobierz
pobrane pdf
Dorota Strus
Evaluation of the Post-Accession Effectiveness of the Polish Environmental Policy
pobierz
pobrane pdf
Viktor Zaborovsky
Профессиональные гарантии адвокатской деятельности по осуществлению обыска в отношении украинского адвоката в контексте их соответствия традициям европейских стран и практике европейского суда по правам человека
pobierz
pobrane pdf