Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie są indeksowane w poniższych bazach:


                                                       bazekon
BazEkon bieżąca, adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących ogólnopolskich periodyków naukowych i gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych również pozarządowych. Baza rejestruje artykuły z ponad 696 polskich czasopism/serii wydawniczych od 1992 roku. Baza jest opracowywana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


                                                                            copernicus
Index Copernicus, 2013 
 - portal internetowy stworzony specjalnie na potrzeby środowiska naukowego. Cechą charakterystyczną platformy jest wieloparametryczny system oceny zgromadzonego materiału naukowego.                                                                                   ceeol

C.E.E.O.L. (Central and East European Online Library) biblioteka czasopism elektronicznych. Jest to baza zawierająca artykuły z nauk społecznych, humanistycznych oraz dokumenty elektroniczne dotyczących  zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Wszystkie artykuły są dostępne w wersji pełno tekstowej w formacie PDF.


                                                                          CEJSH logo
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 baza streszczeń czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i nauk  społecznych, ukazujących się w Europie Środkowej i Wschodniej. Indeksowana przez CEJSH zawartość czasopism i streszczenia dostępne są także w portalu Google Scholar, będącym największą bazą indeksującą wolnego dostępu.