pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 21 (94) 2012

Janusz Toruński
Wpływ zarządzania środowiskiem w gminie na jej rozwój
pobierz
pobrane pdf
Elvira  Kuhn, Olga  Staszak, Iris  Maier 
How can an enterprise survive competition? Information management requirements
pobierz
pobrane pdf
Maria  Rybalko 
Logistics service providers in the supply chain
pobierz
pobrane pdf
Ján  Cirák  
Dyrektywa Unii Europejskiej i kodyfikacja prawa prywatnego w Republice Słowackiej
pobierz
pobrane pdf
Pavol  Budaj 
Die erhöhung der zweckmäßigkeit und der wirksamkeit der unternehmensprozesse
 pobierz 
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarządzania organizacją
pobierz
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Akumulacja i wartościowanie kapitału ludzkiego w organizacji
pobierz
pobrane pdf
Teresa Szot-Gabryś
Rachunek kosztów i korzyści jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w infrastrukturę społeczną
 pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
Konstytucyjna regulacja następstwa tronu w wybranych monarchiach europejskich
 pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Współczesne koncepcje zarządzania w procesie integracji systemów zarządzania w organizacji zhierarchizowanej 
 pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
Działalność Urzędu do Spraw Wyznań w zakresie tworzenia i obsady stanowisk kościelnych 
 pobierz
pobrane pdf
Urszula Roguzińska
Wyrok Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej w sprawie Amto Limited Liability Company versus Republika Ukrainy
pobierz
pobrane pdf
Zbigniew Ciekanowski
Proces adaptacji społeczno-zawodowej nowego pracownika  
pobierz
pobrane pdf
Marcin Chrząścik
Teoretyczne ujęcie promocji w aspekcie koncepcji marketingu terytorialnego
pobierz
pobrane pdf
Bartłomiej Suchodolski
Kodeks etyczny jako narzędzie służące do podnoszenia jakości usług administracji publicznej
pobierz
pobrane pdf
Marcin Chrząścik
Znaczenie strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem jednostki terytorialnej
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Normalizacja i certyfikacja systemów zarządzania
 pobierz
pobrane pdf
Marta Staręga
Stalking jako nowy czyn zabroniony w polskim kodeksie karnym. Aspekt prawny oraz znaczenie społeczne
 pobierz
pobrane pdf
Agnieszka Wilczyńska
Geneza i rozwój programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej - osiągnięcia i wyzwania
pobierz
pobrane pdf