pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 39 (112) 2017

Anna Pietruszka-Ortyl
Współpraca międzyorganizacyjna z perspektywy nauk o zarządzaniu
pobierz
pobrane pdf
Marian Mroziewski
Status upoważnionego przedsiębiorcy jako instytucjonalny stymulator procesu wymiany towarowej i rozwoju zarządzania poprzez zaufanie
 pobierz
pobrane pdf
Joanna Wyrwisz
Komunikacja marketingowa wobec digitalizacji procesów rynkowych
pobierz
pobrane pdf

Magdalena Maciaszczyk
Osoba niepełnosprawna ruchowo jako konsument 3.0
 pobierz
pobrane pdf
Sylwester Kozak, Emil Ochnio
Wpływ niskich stóp procentowych na stopy zwrotu obligacyjnych funduszy inwestycyjnych
pobierz
pobrane pdf
Krystyna Kubik
Tworzenie kultury menedżerskiej i jej wartości
 pobierz
pobrane pdf
Marta Wincewicz-Bosy
Transport koni jako element międzynarodowych zawodów hippicznych – uwarunkowania organizacyjne
 pobierz
pobrane pdf
Beata Kuziemska, Krzysztof Pakuła, Krystyna Pieniak-Lendzion, Marcin Becher
Metale ciężkie w glebach położonych wzdłuż szlaków komunikacyjnych
 pobierz
pobrane pdf
Marcin Jurewicz
Prawne aspekty wykorzystania nanotechnologii w środkach ochrony roślin
 pobierz
pobrane pdf
Leszek Kania
Kolejny świadek wrześniowego dramatu na Kresach. Odnaleziony memuar przodownika Sobieralskiego ze Śniatyna
 pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
Zarys polityki podatkowej władz PRL wobec Kościoła i duchowieństwa – studium historyczno-prawne
 pobierz
pobrane pdf