pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 45 (118) 2018

Katarzyna Rostek, Piotr Młodzianowski
OCENA MOŻLIWOŚCI PRZEWIDYWANIA REAKCJI SPOŁECZNYCH ZA POMOCĄ DOGŁĘBNEJ ANALIZY INFORMACJI PUBLIKOWANYCH NA PORTALACH INTERNETOWYCH
pobierz
pobrane pdf
Olga Sazonets, Marianna Hankina
DOSKONALENIE MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU TURYSTYCZNEGO W OPARCIU O MODEL DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW INFORMACYJNYCH
pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Czainska
NIEETYCZNE POSTAWY BIZNESMENA, PRACODAWCY I PRACOWNIKA – PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ Z LAT 2010 I 2018
pobierz
pobrane pdf 
Marian Mroziewski
DETERMINANTY I FUNKCJE METOD ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE WSPÓŁCZESNEJ METODOLOGII ZARZĄDZANIA
pobierz
pobrane pdf
Małgorzata Marzec, Anna Świrska
ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ JAKO RÓŻNE KONCEPCJE. RAMY POJĘCIOWE DLA SEKTORA PUBLICZNEGO
pobierz 
pobrane pdf
Arkadiusz Polecki
STYLE KIEROWANIA JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM W JEDNOSTKACH INSTYTUCJI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WYDZIAŁÓW TECHNOLOGII GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
pobierz
pobrane pdf
Krzysztof Trnka
NEUTRALNOŚĆ INTERNETU I JEJ WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG ŚWIADCZONYCH W SIECI
pobierz
pobrane pdf
Jacek Dziwulski, Wiesław Harasim
OBSŁUGA KLIENTA JAKO WARTOŚĆ DODANA W ORGANIZACJI USŁUGOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ
pobierz
pobrane pdf
Mieczysław Adamowicz, Mariusz Pyra
SKUTECZNOŚĆ E-LEARNINGU I JEGO OPŁACALNOŚĆ W OBSZARZE LOGISTYKI
pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
INSTYTUCJA IUDEX SUSPECTUS W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO I SĄDÓW POWSZECHNYCH
pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Błażuk
NADWYŻKA OPERACYJNA W GOSPODARCE FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
pobierz
pobrane pdf