pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 46 (118) 2019

Jarosław Stanisław Kardas
DEDYKOWANY PROGRAM ROZWOJU (DPR) PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE
pobierz
pobrane pdf
Inna Kulish
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM WIEJSKICH OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH (NA PRZYKŁADZIE POWIATU JAWOROWSKIEGO)
pobierz
pobrane pdf
Bartosz Kozicki, Tadeusz Waściński, Agnieszka Lisowska
PROGNOZOWANIE CENY JEDNEGO METRA KWADRATOWEGO MIESZKANIA W POLSCE
pobierz
pobrane pdf 
Paweł Siemiński, Jan Žukovskis, Piotr Senkus
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE EFEKTÓW WSPARCIA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH W POLSCE
pobierz
pobrane pdf
Beata Detyna, Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska
LOGISTYKA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ W OPINII SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
pobierz 
pobrane pdf
Betül Çalişkan, Tomasz Stefaniuk
E-COMMERCE W TURCJI
pobierz
pobrane pdf
Valerică Dabu, Ana-Maria Guşanu
PRAWO I WOLNOŚĆ. NIESPÓJNOŚCI LEGISLACYJNE. WAGA ROZRÓŻNIENIA POMIĘDZY PRAWEM I WOLNOŚCIĄ
pobierz
pobrane pdf
Justyna Matusiak
POLSKA E-DEMOKRACJA – STAN PRAWNY
pobierz
pobrane pdf
Sybilla Stotko
INSTANCYJNA KONTROLA ROZSTRZYGNIĘCIA UMARZAJĄCEGO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Z POWODU BEZPRZEDMIOTOWOŚCI W ŚWIETLE ORZECZNICTWA WSA I NSA – ZARYS PROBLEMATYKI
pobierz
pobrane pdf
Anna Brzezińska-Rawa, Dorota Sylwestrzak
GOSPODARCZE I PLANISTYCZNE PROBLEMY TWORZENIA I STOSOWANIA UCHWAŁY REKLAMOWEJ – ANALIZA PRAWNA
pobierz
pobrane pdf