pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 48 (121) 2019

Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski
DEZYDERATY DOJRZAŁOŚCI STRATEGICZNEJ ZDOLNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW – MODEL I JEGO WERYFIKACJA EMPIRYCZNA
pobierz
pobrane pdf
Iwona Gorzeń-Mitka
KONCEPCJA PODEJMOWANIA RYZYKA W BADANIACH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA – ANALIZA WSPÓŁWYSTĘPOWANIA
pobierz
pobrane pdf
Monika Sipa
INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER ZARZĄDZANIA TALENTAMI
pobierz
pobrane pdf 
Tornike Khoshtaria, Arian Matin
JAKOŚCIOWE BADANIE MOTYWACJI I POSTAW KONSUMENCKICH WOBEC BADAŃ W ZAKRESIE ZAKUPÓW NA RYNKU GRUZIŃSKIM
pobierz
pobrane pdf
Hakan Usakli
BADANIE DOTYCZĄCE CECH OSOBOWOŚCI I ZAKUPÓW ONLINE
pobierz 
pobrane pdf
Yauheni Kazheunikau 
OPTYMALIZACJA LOGISTYKI ZAOPATRZENIA I ZAPASÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH NA BIAŁORUSI
pobierz
pobrane pdf
Anna Milewska
FISKALNE I POZAFISKALNE DETERMINANTY TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY W SEKTORZE PRYWATNYM – PRZEGLĄD WYBRANYCH OBSZARÓW
pobierz
pobrane pdf
Grzegorz Przekota, Agnieszka Lisowska
CENOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO W POLSCE
pobierz
pobrane pdf
Natallia Bandarenka, Irina Tsimashenka
PROBLEMY OCENY KLIMATU INWESTYCYJNEGO W WIEKU NADMIARU INFORMACJI
pobierz
pobrane pdf