pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 50 (123) 2019

Marzena Wójcik-Augustyniak, Marek Szajczyk, Alenka Ojstršek, Marjan Leber
OCENA CYKLU ŻYCIA METALIZOWANYCH TKANIN. STUDIUM PRZYPADKU PROJEKTU MATUROLIFE
pobierz
pobrane pdf
Łukasz Grzęda, Sylwester Kozak
WPŁYW ROZWOJU ZASOBÓW TECHNOLOGICZNYCH NA SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY. PRZYKŁAD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO
pobierz
pobrane pdf
Tadeusz Waściński, Anna Dudkowska, Jevgenijs Kurovs
RYNEK PRIVATE EQUITY W EKOSYSTEMIE STARTUPÓW I SEKTORA MŚP – CZĘŚĆ 2
pobierz
pobrane pdf
Aleksandra Wicka
UBEZPIECZENIA FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW – ANALIZA POPYTU I PODAŻY
pobierz 
pobrane pdf
Sylwester Kozak, Etleva Muça
ZMIANY W POZIOMIE ROZWOJU REGIONALNEGO ALBANII I WOJEWÓDZTW W POLSCE W LATACH 2010-2017
pobierz
pobrane pdf
Paweł Kamiński, Ilona Radziwon-Kamińska, Agnieszka Targońska
ASPEKTY PRAWNE POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. WYBRANE ZAGADNIENIA
pobierz
pobrane pdf
Jarosław Wenancjusz Przybytniowski, Paweł Dziekański, Mark Michalski
MIARA SYNTETYCZNA JAKO ELEMENT OCENY PRZESTRZENNYCH DYSPROPORCJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Wąsowska, Jan Žukovskis
TOWAROWY TRANSPORT LOTNICZY W POLSCE
pobierz
pobrane pdf
Marcin Bider, Roberto Interlandi
MORALNOŚĆ JAKO KRYTERIUM KLAUZULI DOBRYCH PRAKTYK W ŚWIETLE WYBRANYCH AKTÓW POLSKIEGO PRAWA HANDLOWEGO
pobierz
pobrane pdf