pobrane pdf Spis treści - Zeszyt numer 53 (126) 2021 

Lisiak-Felicka, Dominika; Nowak, Paweł A.; Szmit, Maciej; Zajdel, Radosław
FINANSOWANIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
pobierz
pobrane pdf
Kozak, Sylwester; Muça, Etleva 
ZMIANY POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO W KRAJACH ZACHODNIOBAŁKAŃSKICH KANDYDUJĄCYCH DO UE W LATACH 2010-2018
pobierz
pobrane pdf
Zelenkevich, Marina; Bandarenka, Natallia
OCENA KIERUNKU POLITYKI MONETARNEJ SŁUŻĄCEJ KOORDYNACJI INWESTYCJI W UNII INTEGRACYJNEJ
pobierz
pobrane pdf
Faliński, Przemysław
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INWESTYCYJNYM NA PODSTAWIE NOTOWAŃ SPÓŁEK PALIWOWYCH, ROPY I DOLARA
pobierz 
pobrane pdf
Budzeń, Daniel; Sobczyk, Andrzej
OCENA LOKALNYCH AKTYWNOŚCI EKONOMICZNYCH JAKO ELEMENT ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST
pobierz
pobrane pdf