pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 36 (109) 2016

Monika Piątkowska, Sylwia Gocłowska
Rola polityki krajowej w rozwoju klubów sportowych funkcjonujących w środowisku lokalnym
pobierz
pobrane pdf
Andrzej Celiński
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) - teraźniejszość i przyszłość systemu zarządzania ochroną i ratownictwem ludności w Polsce
 pobierz
pobrane pdf
Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk
Analiza procesu formułowanie strategii rozwoju w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego
pobierz
pobrane pdf 
Tornike Khoshtaria
Procesy strategiczne w gruzińskich firmach produkcyjnych – perspektywa strategii z poziomu biznesowego
 pobierz
pobrane pdf
Aleksandra Radziszewska
E-commerce – trendy i możliwości rozwoju
pobierz 
pobrane pdf
Stanisław Szarek, Damian Okliński
Czynniki wpływające na akceptację szarej strefy w społeczeństwie
pobierz
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Kapitał intelektualny jako specyficzny zasób współczesnych organizacji
 pobierz
pobrane pdf
Krystyna Kubik
Innowacyjność menedżerska podstawą rozwoju i sprawności przedsiębiorstwa
 pobierz
pobrane pdf
Piotr Kryś
Kaizen w przedsiębiorstwie
 pobierz
pobrane pdf
Ewa Multan, Konrad Walczuk
Przedsiębiorczość studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych jako podstawa doboru potencjalnych menedżerów
 pobierz
pobrane pdf
Beata Kuziemska, Joanna Trębicka, Krystyna Pieniak-Lendzion
Logistyka transportu w rolnictwie
pobierz
pobrane pdf
Beata Kuziemska, Krystyna Pieniak-Lendzion, Paulina Klej
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w rolnictwie
pobierz
pobrane pdf 
Krzysztof Kapela, Marek Niewęgłowski, Marek Gugała, Wojciech Lewczuk
Analiza rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Wohyń
pobierz
pobrane pdf 
Barbara Krupa
Umowa z podmiotem prywatnym na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej a możliwość wydania decyzji w sprawie wymiaru opłaty adiacenckie
 pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Chrostowska-Malak
Maksymalny okres trwania umowy o pracę na czas określony
pobierz
pobrane pdf 
Tomasz Brodacki
Uwarunkowania prawne ordynacji Radziwiłłowskiej i jej wojsk w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 pobierz
pobrane pdf