pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 35 (108) 2016

Marian Podstawka, Agnieszka Deresz
Kontrola podatkowa a ogólne zasady postępowania podatkowego
pobierz
pobrane pdf
Piotr Możyłowski
Zarzut jako element ochrony prawnej zobowiązanego w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
Urząd do spraw Wyznań a funkcjonowanie seminariów duchownych i służba wojskowa kleryków – studium historyczno-prawne
pobierz
pobrane pdf
Emilia Nadolna, Beata Granosik
Działania Powiatowego Urzędu Pracy wobec bezrobotnych w szczególnej sytuacji na koszalińskim rynku pracy
 pobierz
pobrane pdf
Agnieszka Lisowska
Analiza kosztów jakości przedsiębiorstw budownictwa energetycznego sektora gazowniczego
 pobierz 
pobrane pdf
Sylwester Kozak
Koncentracja ryzyka w działalności bankowej – obszary występowania i metody pomiaru
 pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Peter-Bombik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Partycypacyjny wymiar powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w Małopolsce
 pobierz
pobrane pdf
Sylwia Saczyńska-Sokół, Majka Łojko
Sytuacja młodzieży NEET na rynku pracy
 pobierz
pobrane pdf
Janusz Wiśniewski, Ewa Luty
Proces motywowania w organizacji
 pobierz
pobrane pdf
Ilona Bondos
Komplementarność źródeł informacji o produktach trwałego użytku
 pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Kopeć
Za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu
 pobierz
pobrane pdf
Ewa Stychno, Katarzyna Kaczocha, Kinga Kulczycka
Identyfikacja stylów kierowania według koncepcji Reddina (na przykładzie kierowniczej kadry pielęgniarskiej)
pobierz
 pobrane pdf 
Mariusz Wieczorek
Wybrane aspekty czasu służby policjantów
pobierz
pobrane pdf 
Anna Krawczuk
Wdrażanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 pobierz
pobrane pdf
Monika Przybylska-Cząstkiewicz
Systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii
pobierz
pobrane pdf 
Katarzyna Telakowiec, Stanisław Szarek
Ocena stanu infrastruktury i sposobu funkcjonowania transportu miejskiego w Warszawie i Kopenhadze
 pobierz
pobrane pdf