pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 34 (107) 2015

Leszek Kozioł, Anna Wojtowicz
Zarządzanie wiedzą wspierające zdolności innowacyjne przedsiębiorstw − jakościowa analiza danych
pobierz
pobrane pdf
Marian Mroziewski
Autentyczność postaw decydentów instytucji administracji publicznej jako czynnik poziomu ich kompetencji moralnych oraz klimatu moralnego organizacji
pobierz
pobrane pdf
Dariusz Prokopowicz, Beata Domańska-Szaruga
Makroekonomiczne zarządzanie antykryzysowe
pobierz
pobrane pdf
 
Monika Niedziółka
Ryzyko w sektorze publicznym
pobierz
pobrane pdf
Justyna Trippner-Hrabi
Zadania kierowników międzynarodowych zespołów wiedzy
pobierz 
pobrane pdf
Sylwester Kozak
Wpływ koncentracji sektora bankowego na poziom kosztów pracy w bankach w Polsce w latach 1997-2014
 pobierz
pobrane pdf
Tomasz Kopczyński, Maciej Brzozowski
Myślenie systemowe w zarządzaniu projektami: model teoretyczny oraz jego weryfikacja na grupie polskich przedsiębiorstw
 pobierz
pobrane pdf
Jan Žukovskis, Paula Pypłacz, Janusz Sasak
Strategie innowacyjnego wsparcia firm rodzinnych w kontekście technologii komputerowych
 pobierz
pobrane pdf
Ramaz Putkaradze
Historyczne uwarunkowania stosunków gospodarczych Gruzji i Unii Europejskiej
 pobierz
pobrane pdf
Leila Kadagishvili
Integracja gospodarcza i nowe wyzwania dla Gruzji
 pobierz
pobrane pdf
Iasha Meskhia, Shota Shaburishvili
Podstawy badań technologicznego środowiska biznesu
 pobierz
pobrane pdf
Lela Jamagidze
Znaczenie granic w stosunkach handlowych między Gruzją a UE
pobierz
pobrane pdf
Yuriy Kyrylych
Modelowanie wpływu liberalizacji finansowej w zakresie wskaźników równowagi makroekonomicznej wewnętrznych krajów UE
pobierz
pobrane pdf
 
Patrick Gilormini
Indyjska Społeczna Odpowiedzialność Biznesu: Od filantropii do oceny zrównoważonego rozwoju biznesu i społeczeństwa
pobierz
pobrane pdf
Hanna Trojanowska
Kompetencje menedżerskie w implementacji modelu Hofstede w zewnętrznej i wewnętrznej rekrutacji
pobierz
pobrane pdf
Anna Maria Rak, Ewa Multan
Przedsiębiorczość rolników indywidualnych w Polsce − stan i kierunki rozwoju
 pobierz
pobrane pdf
Zbigniew Ciekanowski
Rola menedżera w organizacji
 pobierz
pobrane pdf
Ema Halavach, Aliaksandr Rubakhau, Mirosław Załech
Маркетинговая оценка развития конференц-туризма в выбранных регионах Восточной Европы – шансы и риски (Marketingowa ocena rozwoju turystyki konferencyjnej w wybranych regionach Europy Wschodniej – szanse a ryzyko)
 pobierz
pobrane pdf
Elżbieta Radzka, Jolanta Jankowska
System zarządzania jakością wody pitnej w Polsce
pobierz
pobrane pdf
 
Tomasz Dąbrowski
Recenzja książki Marcina Konarskiego, Marka Wocha, Ewolucja prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2014, ss. 251
pobierz
pobrane pdf
 
Jerzy J. Kolarzowski
Rozdroża prakseologii w drugiej połowie XX wieku: T. Kotarbiński i P. Bourdieu
pobierz
pobrane pdf