pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 38 (111) 2016

Аlexandre Egorov
Zarządzanie długiem publicznym w gospodarce tranzytywnej 
pobierz
pobrane pdf
Eva Jílková, Luboš Štancl
Nowe potrzeby taktyczne w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego
pobierz
pobrane pdf
Monika Wakuła
Ujednolicanie regulacji rachunkowości budżetowej 
pobierz
pobrane pdf 
Anna Marciniuk-Kluska
Efektywność a uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
pobierz
pobrane pdf
Inna Kulish, Iryna Kravtsiv
Kształtowanie przewag konkurencyjnych obszarów wiejskich: branding i marketing 
pobierz
pobrane pdf
Wioletta Wereda, Florina Pinzaru
Metoda „Eye tracking” a psychologia zachowań konsumenta na rynku 
pobierz
pobrane pdf
Teresa Nowogródzka
Konsument na rynku żywności ekologicznej w Polsce na przykładzie Siedlec 
pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Szopik-Depczyńska, Maciej Stajniak
Wpływ aktywności badawczo-rozwojowej na innowacyjność przedsiębiorstw sektora transportowego we wschodniej Polsce 
pobierz
pobrane pdf
Agata Marcysiak, Adam Marcysiak 
Zakres oddziaływania stanu infrastruktury technicznej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych województwach
pobierz
pobrane pdf
Maryna F. Averkyna
Kierunki koordynacji logistyki w miastach i obszarach metropolitalnych 
pobierz
pobrane pdf
Mariusz Cielemęck, Edyta Bombiak
Ewolucja otoczenia organizacji – zarys problematyki 
pobierz
pobrane pdf
Aneta Wysokińska-Senkus, Piotr Senkus, Jonas Čėsna
Orientacja procesowa. Korzenie i skala stosowania na świecie 
pobierz
pobrane pdf
Anna Pietruszka-Ortyl
W kierunku kultury organizacyjnej opartej na wiedzy – dyskusja badań empirycznych 
pobierz
pobrane pdf
Alina Śmiłowska, Magdalena Bartczak, Piotr Senkus
Efektywność nowoczesnej organizacji jako rezultat procesu zarządzania przez wartości
pobierz
pobrane pdf
Miłosz Łuczak, Piotr Senkus
Model biznesu wykorzystujący otwartość na współpracę – wdrożenie koncepcji Internet of Things przez firmę Samsung 
pobierz
pobrane pdf
Marian Mroziewski
Analiza poziomu rozwoju morale pracowników instytucji krajowej administracji publicznej
pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Bratnicka, Tomasz Ingram, Martyna Wronka-Pośpiech
Rozwikłanie zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi 
pobierz
pobrane pdf
Marta Wincewicz-Bosy
Transport koni jako element międzynarodowych zawodów hippicznych – uwarunkowania formalnoprawne 
pobierz
pobrane pdf
Kazimierz Fiedorowicz, Jakub Fiedorowicz
Międzynarodowe rozwiązania logistyczne w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Лилия Барсегян
Использование налоговой логистики белорусскими организациями малого бизнеса 
pobierz
pobrane pdf
Wiesław Wasilewski, Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk 
Ryzyko w obszarze magazynowania – wybrane zagadnienia 
pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Wąsowska
Rola Portu Lotniczego Warszawa Modlin w systemie polskiego transportu powietrznego 
pobierz
pobrane pdf