pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 40 (113) 2017

Adriana Sakowska
Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne jako determinant bezpieczeństwa energetycznego państwa
pobierz
pobrane pdf
Michał Adam Chomczyk, Zbigniew Chomczyk
Model systemu informatycznego w oparciu o język UML jako jeden z elementów optymalizacji systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09 w kontekście działalności biznesowej organizacji
 pobierz
pobrane pdf
Magdalena Rzemieniak
Wybrane aspekty komunikacji marketingowej w marketingu 3.0
pobierz
pobrane pdf
 
Jacek Dziwulski, Wiesław Harasim
Systemy motywacji pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji
 pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Czainska
Wielokulturowe zasoby ludzkie jako podmiot strategii marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 pobierz 
pobrane pdf
Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski
Wpływ wiedzy menedżerów na zakres implementacji zarządzania strategicznego w sektorze MSP na przykładzie przedsiębiorstw usług transportowych
 pobierz
pobrane pdf
Izabela Petryczka
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach z branży logistycznej
 pobierz
pobrane pdf
Iwona Mystkowska, Agata Grużewska, Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Alicja Baranowska, Marek Bącik
Opłacalność produkcji borówki wysokiej
 pobierz
pobrane pdf
Kinga Machowicz, Robert Tabaszewski
Koncepcja CSR jako norma soft law Rady Europy
 pobierz
pobrane pdf
Małgorzata Bednarczyk
The laws protecting pets in Poland (Prawna ochrona zwierząt domowych w Polsce)
 pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
Działania Urzędu do Spraw Wyznań w zakresie utrudniania duszpasterskiej i społecznej aktywności Kościoła – zagadnienia wybrane
 pobierz
pobrane pdf
Stanisław Faliński
Droga gminy Gizałki do Flagi Europy. Dobre praktyki gminy wiejskiej w dziedzinie współpracy międzynarodowej
pobierz
pobrane pdf

Stanisław Faliński
Dobre praktyki gminy wiejskiej w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Przypadek Gizałek
pobierz
pobrane pdf
 
Ewa Multan
Metoda problemowa (PBL) w procesie dydaktycznym uczelni wyższej
 pobierz
pobrane pdf