pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 33 (106) 2015

Dagmara Bubel
Nowoczesny system zarządzania przedsiębiorstwem w koncepcji organizacji inteligentnej 
pobierz
pobrane pdf
Patrycja Chrzanowska
Wykorzystanie funduszy europejskich przez samorządy terytorialne w kontekście rozwoju ekonomiczno-gospodarczego gminy
 pobierz
pobrane pdf
Iwona Cieślak, Ewa M. Kwiatkowska
Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji
pobierz
pobrane pdf
 
Jaroslav Grynchyshyn
Restrukturyzacja jako narzędzie zarządzania antykryzysowego przedsiębiorstw
pobierz
pobrane pdf
Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Przeciwdziałania patologiom społecznym sposobem na wzmacnianie kapitału społecznego województwa zachodniopomorskiego
 pobierz 
pobrane pdf
Sylwester Kozak
Wpływ przyrostu kredytu bankowego i poziomu zatrudnienia na tempo wzrostu gospodarczego
 pobierz
pobrane pdf
Beata Kuziemska, Krystyna Pieniak-Lendzion, Joanna Trębicka, Wiesław Wieremiej, Paulina Klej
Alternatywne źródła energii
pobierz
pobrane pdf
Dorota Leończuk
Implementacja wyników foresightu narodowego na przykładzie doświadczeń Wielkiej Brytanii
pobierz
pobrane pdf
Monika Łęska
Losy zawodowe absolwentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej – raport z badań
 pobierz
pobrane pdf
Wojciech Malesa, Aneta Wawrzaszek
Administracyjne aspekty organizowania kultu katolickiego
 pobierz
pobrane pdf
Artur Malinowski, Piotr Senkus
Rynek Business to Business w Polsce – zakres i perspektywy rozwoju
 pobierz
pobrane pdf
Agata Marcysiak, Adam Marcysiak
Faktoring jako element zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa
pobierz
pobrane pdf

Marian Podstawka, Anna Świrska
Optymalizacja wpływów do budżetów gmin z tytułu subwencji wyrównawczej
pobierz
pobrane pdf
 
Elżbieta Radzka, Jolanta Jankowska
Struktura organizacyjna i zarządzanie gospodarką wodną w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Magdalena Rosińska-Bukowska, Ilona Penc-Pietrzak
Społeczna odpowiedzialność biznesu w strategii przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce
pobierz
pobrane pdf
 
Konrad Stańczyk
Agencje Wykonawcze w resorcie Obrony Narodowej
 pobierz
pobrane pdf
Joanna Świętoniowska, Anna Warzybok
Innowacja jako wynik projektu badawczo-rozwojowego
 pobierz
pobrane pdf
Tomasz Trojanowski
Otoczenie ekologiczne w działalności gospodarczej przedsiębiorstw
 pobierz
pobrane pdf
Wioletta Wierzbicka
Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w warunkach zmienności otoczenia
pobierz
pobrane pdf