pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 32 (105) 2015

Edyta Bombiak
Outplacement jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa
pobierz
pobrane pdf
Jolanta Brodowska-Szewczuk
Opcje walutowe w zarządzaniu ryzykiem kursowym a toksyczne instrumenty pochodne na rynku finansowym
 pobierz
pobrane pdf
Karolina Długołęcka, Przemysław Simiński
Spedytor jako istotne ogniwo w łańcuchu dostaw
pobierz
pobrane pdf
 
Grzegorz Drozdowski
Racjonalne kierowanie ludźmi w organizacjach publicznych
pobierz
pobrane pdf
Beata Gontar
Wirtualne muzeum i spacer – wartość dodana strony internetowej
 pobierz 
pobrane pdf
Mariusz Izdebski, Marianna Jacyna
O pewnym podejściu do modelowania przydziału środków do zadań w przedsiębiorstwach komunalnych
 pobierz
pobrane pdf
Tornike Khoshtaria
Rola marketingu w piłce nożnej
pobierz
pobrane pdf
Michał Klimek
Bezpieczeństwo teleinformatyczne i bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach budownictwa inżynieryjnego
pobierz
pobrane pdf
Wojciech Kozioł
Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego
 pobierz
pobrane pdf
Andrzej Limański
Metody wyboru rynków docelowych w strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
pobierz
pobrane pdf
Julia Nowicka
Zarządzanie kompetencjami komunikacyjnymi – autoprezentacja
pobierz
pobrane pdf
Teresa Nowogródzka, Włodzimierz Rembisz
Analiza marketingu usług ubezpieczeniowych
pobierz
pobrane pdf

Agnieszka Przesmycka, Marian Podstawka
Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia
pobierz
pobrane pdf
 
Elżbeta Radzka, Jolanta Jankowska, Justyna Król
Organizacja i zarządzanie służbą meteorologiczną w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Olga Rytel
Jakość obsługi – oczekiwania a rzeczywistość
pobierz
pobrane pdf
 
Aneta Sakowska
Analiza barier ograniczających przedsiębiorczość w sektorze MSP
pobierz
pobrane pdf
Monika Wakuła
Kierunki zamian w sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego
pobierz
pobrane pdf
Jacek Woźniak
Model źródeł kosztów "ukrytej fabryki": perspektywa kadry kierowniczej. Część 2: macierze analityczne
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Narzędzia wspomagające proces zarządzania wiedzą i bezpieczeństwem ekonomicznym w organizacji
pobierz
pobrane pdf