pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 31 (104) 2015

Alicja Baranowska, Krystyna Zarzecka
Opłacalność uprawy malin 
pobierz
pobrane pdf
Aleksandra Bartosiewicz
The role of maritime container terminals in the provision of logistics services
 pobierz
pobrane pdf
Dominika Biardzka
Czy zwinny oznacza skuteczny? Agile w praktyce
pobierz
pobrane pdf
Maria Cieśla, Adam Bogacki
Edukacyjna gra symulacyjna dotycząca szczupłej produkcji
pobierz
pobrane pdf
Anna Fermus-Bobowiec
Problem „kwaterunku” lokali mieszkalnych w ustawodawstwie i nauce Polski Ludowej
 pobierz 
pobrane pdf
Karina Górska-Rożej
System Obronny Rzeczypospolitej Polskiej i jego zagrożenia jako fundament obronności państwa
 pobierz
pobrane pdf
Adam Jabłoński
Stabilność finansowa przedsiębiorstwa a jego model biznesu
 pobierz
pobrane pdf
Daria E. Jaremen, Elżbieta Nawrocka
Relacje w łańcuchu dostaw w turystyce
 pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
Zakaz wyzysku w prawie cywilnym
 pobierz
pobrane pdf
Paweł Krawczyk
Charakter prawny kościołów i innych związków wyznaniowych
 pobierz
pobrane pdf
Marta Kruk
Wzrost wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego
 pobierz
pobrane pdf
Jevgenijs Kurovs
Integracja przedsiębiorstw sektora energetycznego w społecznej odpowiedzialności w podniesieniu i stymulowaniu poziomu rozwoju MŚP
pobierz
pobrane pdf
Beata Kuziemska, Krystyna Pieniak-Lendzion, Joanna Trębicka, Wiesław Wieremiej, Paulina Klej
Prawne regulacje utylizacji odpadów medycznych
pobierz
pobrane pdf
Elżbieta Malinowska, Kazimierz Jankowski, Henryk Wyrębek, Milena Truba
Struktura sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin w Polsce w latach 2000-2012
pobierz
pobrane pdf
Kateryna Novikova
Sieci nieformalne jako zasób skuteczny a tradycje socjokulturowe homo sovieticus
pobierz
pobrane pdf
Konrad Walczuk
Konstytucyjne aspekty tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta RP przez Marszałka Sejmu
 pobierz
pobrane pdf
Wiesław Wieremiej, Beata Kuziemska, Krystyna Pieniak-Lendzion, Joanna Trębicka, Henryk Wyrębek
Prawne aspekty przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych
 pobierz
pobrane pdf
Bartłomiej Suchodolski
Organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej przez jednostkę samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta Lublin
 pobierz
pobrane pdf
Jacek Woźniak
Ujemne implikacje offshoringu a strategiczne bezpieczeństwo ekonomiczne organizacji gospodarczych
pobierz
pobrane pdf