pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 30 (103) 2014

Elżbieta Skrzypek, Nella Saadi
Motywacje versus korzyści CSR z perspektywy polskich spółek giełdowych
pobierz
pobrane pdf
Tadeusz Waściński
Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw
pobierz
pobrane pdf
Kazimierz Jankowski, Milena Truba, Henryk Wyrębek, Marek Cisek
Prawno-siedliskowe aspekty zarządzania parkami miejskimi
pobierz
pobrane pdf
Paweł A. Leszczyński
Bezpieczeństwo narodowe Ukrainy w kontekście jej podstaw konstytucyjnych i położenia geopolitycznego – węzłowe zagadnienia
pobierz
pobrane pdf
Przeprosiny, Nota retrakcyjna - Teresa Nowogródzka, Krystyna Pieniak-Lendzion, Wojciech Nyszk
Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw
pobierz
pobrane pdf
Krystyna Kubik
Kryteria oceny pracowników współczesnych organizacji
pobierz
pobrane pdf
Beata Kuziemska, Joanna Trębicka, Wiesław Wieremiej, Paulina Klej, Krystyna Pieniak-Lendzion
Korzyści i zagrożenia w procesie produkcji biogazu
pobierz
pobrane pdf
Piotr Senkus, Adam Skrzypek, Miłosz Łuczak
Ocena procesu wdrażania systemów zarządzania środowiskiem na świecie 
 pobierz
pobrane pdf
Grażyna Anna Ciepiela, Anna Balińska
Wykorzystanie miejsc noclegowych w gospodarstwach ekoagroturystycznych położonych w regionach o zróżnicowanej atrakcyjności przyrodniczej
 pobierz
pobrane pdf
Bartłomiej Szyprowski, Sebastian Bojemski
Rola komórek likwidacyjnych i sądownictwa w zwalczaniu komunistów przez Narodowe Siły Zbrojne
 pobierz
pobrane pdf
Piotr Senkus, Adam Skrzypek, Miłosz Łuczak, Artur Malinowski
Internet of Things: przeszłość − teraźniejszość − przyszłość
 pobierz
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Kompetencje pracownicze – istota, pomiar i sprawozdawczość
pobierz
pobrane pdf
Joanna Baran
Efektywność sektora transportu drogowego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
pobierz
pobrane pdf
Grażyna Golik-Górecka
Wpływ narzędzi IT na kreowanie i realizowanie strategii marketingowej
pobierz
pobrane pdf
Paweł Łukasik
Wykorzystanie metod komunikacji w działaniach marketingowych ukierunkowanych na organizacyjne uczenie się i innowacje
pobierz
pobrane pdf
Bogusław Szlachcic
Analiza ryzyka i zarządzania ryzykiem jako element systemu zarządzania kryzysowego w organizacji
pobierz
pobrane pdf
Piotr Zasępa
Trendy IPO oraz ich wpływ na poziomie dezinwestycji funduszy venture capital
 pobierz
pobrane pdf
Łukasz Ciołek
Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym
 pobierz
pobrane pdf
Mariusz Flipiuk
Wybrane problemy obrotu w prawie autorskim i prawach pokrewnych
pobierz
pobrane pdf