pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 29 (102) 2014

Kazimierz Jankowski, Anna Kaczorek, Beata Wiśniewska-Kadżajan, Elżbieta Malinowska, Henryk Wyrębek
Rozwój technologii w zakresie utylizacji odpadów komunalnych
pobierz
pobrane pdf
Marian Kopczewski
Intelektualna działalność człowieka elementem komputerowej symulacji w procesach zarządzania
pobierz
pobrane pdf
Beata Wiśniewska-Kadżajan, Kazimierz Jankowski, Elżbieta Malinowska, Henryk Wyrębek
Ocena działania oczyszczalni ścieków w wybranych gminach powiatu siedleckiego
pobierz
pobrane pdf
 
Krystyna Pieniak-Lendzion, Teresa Nowogródzka, Adam Marcysiak, Małgorzata Lendzion
Współczesne koncepcje zarządzania wspomagające zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
pobierz
pobrane pdf
Elżbieta Malinowska, Beata Wiśniewska-Kadżajan, Kazimierz Jankowski, Jacek Sosnowski, Henryk Wyrębek
Ocena przydatności biomasy różnych roślin na cele energetyczne
pobierz 
pobrane pdf
Krystyna Kubik
Doskonalenie i rozwój pracowników globalnych organizacji
 pobierz
pobrane pdf
Monika Wakuła
Kryzys a zarządzanie finansami w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego
pobierz
pobrane pdf
Martyna Basaj, Bartosz Kożuch
Tożsamość europejska jako warunek skutecznego zarządzania strategicznegow Unii Europejskiej
pobierz
pobrane pdf
Agata Marcysiak, Adam Marcysiak, Krystyna Pieniak-Lendzion
Zakres zmian na rynku powierzchni magazynowych w Polsce
 pobierz
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Zarządzanie różnorodnością – wyzwaniem dla współczesnych menedżerów
pobierz
pobrane pdf
Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka
Miejsce i rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników
pobierz
pobrane pdf
Anna Świrska
Dochody publicznoprawne jako źródło finansowania zadań gminy – zagadnienia teoretyczne
pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Wąsowska, Bartłomiej Suchodolski
Zarządzanie strategiczne transportem powietrznym w warunkach kryzysu paliwowego
pobierz
pobrane pdf
 
Anna Pamuła
Prosument – nowe możliwości dla odbiorcy energii
pobierz
pobrane pdf
Maciej Brzozowski
Myślenie projektowe i myślenie strategiczne w rozwoju przedsiębiorstwa
pobierz
pobrane pdf
 
Joanna Dębska, Paweł Krasuski
Analiza czynników wpływających na prawdopodobieństwo oszczędzania w III filarze systemu emerytalnego w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Anna Klimek
Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa
pobierz
pobrane pdf
Karina Górska-Rożej, Anna Rożej
Zarządzanie kryzysem w organizacjach
pobierz
pobrane pdf
Jevgenijs Kurovs
Integracja CSR w modelach biznesowych umożliwiająca wzrost standardów życia
pobierz
pobrane pdf