pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 28 (101) 2014

Elvira Kuhn
Service oriented management – solutions for seizing market opportunities
pobierz
pobrane pdf
Ivane Javakhoshvili, Shota Shaburishvili, Tornike Khoshtaria
Critical assessment of the human resource challenges and issues faced by hospitality and tourism sector
pobierz
pobrane pdf
Alexandre Egorov
Features of the Belarusian economic model
pobierz
pobrane pdf
 
Przemysław Simiński
Monitoring w działaniach logistycznych na przykładzie transportu
pobierz
pobrane pdf
Marian Huczek
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
pobierz 
pobrane pdf
Kazimierz Fiedorowicz
Równoważenie budżetu państwa
 pobierz
pobrane pdf
Kazimierz Fiedorowicz
Struktury terytorialne Polski i Ukrainy
pobierz
pobrane pdf
Anna Marciniuk-Kluska
Turystyka jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich
pobierz
pobrane pdf
Stanisław Szarek, Renata Gołocka
Obciążenia ludności podatkami lokalnymi.
pobierz
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Kapitał ludzki źródłem elastyczności współczesnych organizacji
pobierz
pobrane pdf
Zbigniew Ciekanowski
Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji
pobierz
pobrane pdf
Monika Niedziółka
Kierunki rozwoju rynku energii wiatrowej
pobierz
pobrane pdf
Ewa Stychno, Lidia Suska
Występowanie zjawiska pracoholizmu wśród pielęgniarek. Badania wstępne
pobierz
pobrane pdf
 
Michał Klimek
System Oceny Zgodności w Unii Europejskiej i organizacje działające w obszarze jakości
pobierz
pobrane pdf
Dorota Słowik
Krótkookresowe sposoby zarządzania finansami a poziom kapitału obrotowego netto na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży budowlanej .
pobierz
pobrane pdf
Danuta Rojek
Otwarte innowacje jako model interaktywnego zarządzania innowacjami
pobierz
pobrane pdf
Aneta Sakowska
Diagnoza systemu kształcenia w kontekście wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji
pobierz
pobrane pdf
Paweł Śwital
Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy
pobierz
pobrane pdf
Michał Ginter
Lokalny rynek pracy w Polsce
pobierz
pobrane pdf