pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 27 (100) 2014

Marian Kopczewski
Hurtownie danych narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne w zarządzaniu
pobierz
pobrane pdf
Ema Halavach, Aliaksandr Rubakhau
Теоретические аспекты диверсификации туристических предприятий
pobierz
pobrane pdf
Leszek Kania
Polskie sądy wojskowe w Armii Polskiej gen. Władysława Andersa w ZSRS oraz na Bliskim i Środkowym Wschodzie (1941-1943)
pobierz
pobrane pdf
 
Andrzej Kozina
Strategia koalicji w negocjacjach (wielostronnych)
pobierz
pobrane pdf
Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska
Budżet w układzie zadaniowym w samorządach gminnych – determinanty wdrożenia
pobierz 
pobrane pdf
Teresa Nowogródzka, Krystyna Pieniak-Lendzion
Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów
 pobierz
pobrane pdf
Paweł Krawczyk
Problem konstytucyjności tzw. ustawy o bestiach
pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
Urząd do spraw Wyznań a kwestia własności kościelnych majątków poniemieckich na Ziemiach Zachodnich i Północnych
pobierz
pobrane pdf
Adam Skrzypek
Jakościowe aspekty doskonalenia zarządzania organizacją
pobierz
pobrane pdf
Nadiya Yevhenivna Stetsyuk
Ways of development accounting and control productive resources use on forestry enterprises
pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym
pobierz
pobrane pdf
Ryszard Wojciechowski, Jarosław Chamernik
Pokrzywdzony, poszkodowany i ofiara przestępstwa w prawie polskim
pobierz
pobrane pdf
Tomasz Stefaniuk
Model partnerstwa uczelni wyższych z podmiotami otoczenia konkurencyjnego
pobierz
pobrane pdf
 
Agnieszka Lisowska
Analiza rynków przedsiębiorstw budownictwa energetycznego sektora gazowniczego
pobierz
pobrane pdf
Grzegorz Drozdowski
Kierownicy wobec wymagań współczesnego otoczenia – analiza teoretyczno-empiryczna
pobierz
pobrane pdf
Zbigniew Ciekanowski
Płacowe narzędzia motywowania w organizacji
pobierz
pobrane pdf
Monika Kwiecińska
Fundacja korporacyjna jako narzędzie realizacji celów społecznych przedsiębiorstwa
pobierz
pobrane pdf
Anna Klimek
Zarządzanie jakością w usługach publicznych w warunkach Nowego Zarządzania Publicznego
pobierz
pobrane pdf
Justyna Przychodzień
Odpowiedzialność karna za pozakodeksowe przestępstwa gospodarcze
pobierz
pobrane pdf