pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 26 (99) 2013

Jarosław S. Kardas
Ergo Work – w kierunku wyrównywania szans na rynku pracy
pobierz
pobrane pdf
Marian Podstawka, Urszula Podstawka
Zasoby i opłacalność produkcji energii odnawialnej w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Tadeusz Waściński
Analiza porównawcza przedsiębiorstwa X na tle sektora z wykorzystaniem wybranych wskaźników finansowych
pobierz
pobrane pdf
 
Janusz Toruński
Rola przywództwa w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie
pobierz
pobrane pdf
Krystyna Pieniak-Lendzion, Adam Marcysiak, Małgorzata Lendzion
Rozwój rynku usług logistycznych w Polsce w latach 2008-2011
pobierz 
pobrane pdf
Agnieszka Przesmycka, Marian Podstawka
Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010-2011
 pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Aspekty bezpieczeństwa w procesie integracji systemów zarządzania w organizacjach zhierarchizowanych
pobierz
pobrane pdf
Regina Demjaniuk, Anna Świrska
Wydajność logistyczna Polski na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej, członków UE
pobierz
pobrane pdf
Adam Skrzypek
Przesłanki kreowania wiedzy w organizacji w świetle wyników badań
pobierz
pobrane pdf
Piotr Senkus
Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarządzania w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, USA, Australii oraz Nowej Zelandii.
pobierz
pobrane pdf
Anna Marciniuk-Kluska
Zarządzanie proekologiczne truciznami występującymi w środowisku naturalnym
pobierz
pobrane pdf
Monika Wakuła
Zmiany w rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby budżetu zadaniowego
pobierz
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Kształtowanie relacji z pracownikami jako płaszczyzna społecznej odpowiedzialności biznesu
pobierz
pobrane pdf
 
Paweł Krawczyk
Osobowość publicznoprawna w świetle statusu prawnego Kościoła katolickiego w II RP
pobierz
pobrane pdf
Zbigniew Ciekanowski
Pozapłacowe instrumenty motywowania w organizacji
pobierz
pobrane pdf
Małgorzata Dolata, Barbara Hadryjańska
Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego
pobierz
pobrane pdf
Grzegorz Przekota, Agnieszka Lisowska
Powiązania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski
pobierz
pobrane pdf
Emilia Nadolna, Beata Granosik
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ocena skuteczności walki z bezrobociem na przykładzie PUP w Koszalinie
pobierz
pobrane pdf
Robert Rudziński, Monika Bałdyga
System GS1 w Europie i w Polsce, jego struktura oraz obowiązkowe identyfikatory
pobierz
pobrane pdf
 
Henryk Wyrębek
Znaczenie przywództwa w procesie zarządzania organizacjami o strukturach zhierarchizowanych
pobierz
pobrane pdf
Anna Klimek, Michał Klimek
System Rozwoju Regionalnego w warunkach Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Zrównoważonego Rozwoju Regionów w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Jacek Woźniak
Model źródeł kosztów „ukrytej fabryki”: perspektywa kadry kierowniczej. Część I. Podstawy modelu
pobierz
pobrane pdf
Dariusz Kompała
Doświadczenia z wykorzystania lotnictwa w operacjach pomocy humanitarnej
pobierz
pobrane pdf
Anna Rożej
Terroryzm jako wyzwanie dla współczesnego bezpieczeństwa
pobierz
pobrane pdf
Jarosław Chamernik
Przestępstwo stalkingu w regulacji kodeksu karnego
pobierz
pobrane pdf