pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 24 (97) 2013

Beata Wiśniewska-Kadżajan, Kazimierz Jankowski, Anna Kaczorek
Zarządzanie odpadami komunalnymi w świetle ustaw na różnych szczeblach władz 
pobierz
pobrane pdf
Stanisław Tkaczyk, Jolanta Kołuda
Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji 
pobierz
pobrane pdf
Tadeusz Waściński, Dorota Bienias
Czy budżetowanie zadaniowe w polskich jednostkach sektora finansów publicznych przynosi oczekiwane rezultaty? 
pobierz
pobrane pdf
Tadeusz Waściński, Joanna Sławińska 
Audyt wewnętrzny wspomagający zarządzanie sektorem publicznym - główne problemy i propozycje usprawnień
pobierz
pobrane pdf
Janusz Toruński 
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie usługowym 
 pobierz 
pobrane pdf
Adam Marcysiak, Krystyna Pieniak-Lendzion, Małgorzata Lendzion, Tomasz Drygiel
Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce w ramach II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego 
pobierz
pobrane pdf
Bogusz Mikuła, Tomasz Stefaniuk
Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy 
pobierz
pobrane pdf
Agnieszka Ginter, Halina Kałuża
Inteligentna organizacja jako źródło sukcesu organizacji na wybranym przykładzie
 pobierz
pobrane pdf
Valerii Grynchutskyi, Nadiia Machuga
Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wymiary jakości usług zdrowotnych 
 pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Współczesne koncepcje zarządzania w procesie integracji systemów zarządzania w organizacji zhierarchizowanej 
 pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
Działalność Urzędu do Spraw Wyznań w zakresie tworzenia i obsady stanowisk kościelnych 
 pobierz
pobrane pdf
Jacek Łepecki
Nadzór finansowy w Unii Europejskiej
pobierz
pobrane pdf
Ryszard Wojciechowski
Bezpieczeństwo uczestników imprez masowych  
pobierz
pobrane pdf
Teresa Szot-Gabryś
Dilemmas of Qualitative Evaluation of Social Projects 
pobierz
pobrane pdf
Izabela Niziałek
Bariery wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach na przykładzie sektora drzewnego w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Bartosz Stachowiak
Wykorzystanie ekonomii przestrzennej w procesach rozwoju gospodarczego 
pobierz
pobrane pdf
Ewa Kowalska-Napora
Estymacja przedziałowa, jako wymiar wartości niematerialnej 
 pobierz
pobrane pdf
Wioletta Wróblewska
Zarządzanie relacjami z klientami jako źródło sukcesu organizacji 
 pobierz
pobrane pdf
Wioletta Wierzbicka
Produktywność pracy przedsiębiorstw prywatnych w Polsce - ujęcie regionalne 
pobierz
pobrane pdf 
Ryszard Wojciechowski
Model administracji rejestrów publicznych. Wybrane zagadnienia  
pobierz
pobrane pdf 
Grzegorz Drozdowski
Znaczenie rachunku ekonomicznego w efektywnym zarządzaniu organizacją 
pobierz
pobrane pdf 
Zbigniew Ciekanowski, Agnieszka Ostrowska
Skuteczność procesu motywacji pracowników w organizacji 
pobierz
pobrane pdf 
Henryk Wyrębek
Zarządzanie zaufaniem w organizacjach zhierarchizowanych 
pobierz
pobrane pdf 
Sylwia Białas, Joanna Litwin
Poziom satysfakcji z pracy pracowników administracji publicznej na przykładzie Urzędu X 
pobierz
pobrane pdf 
Katarzyna Skroban
Wdrażanie metod zarządzania jakością przez dostawców oprogramowania i odbiorców 
pobierz
pobrane pdf 
Marek Szarucki
Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii 
pobierz
pobrane pdf 
Andrzej Kwintowski
Praktyczne odzwierciedlenie wiedzy o kosztach jakości  
pobierz
pobrane pdf 
Aneta Pachura
Potencjał społeczny w procesie wdrażania innowacji a rozwój zjawiska technoglobalizmu 
pobierz
pobrane pdf 
Magdalena Zalewska-Turzyńska
Źródła sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem 
pobierz
pobrane pdf 
Małgorzata Karpińska-Karwowska, Marzena Zarzeczna-Baran
Zarządzanie wiedzą w służbie zdrowia na przykładzie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych 
pobierz
pobrane pdf 
Karina Górska
Zarządzanie kryzysowe jako istotny element kierowania współczesnym bezpieczeństwem narodowym 
pobierz
pobrane pdf 
Marcin Chrząścik
Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych 
pobierz
pobrane pdf 
Olga Rytel
Zmowy przetargowe na przykładzie zamówień na roboty budowlane 
pobierz
pobrane pdf 
 Joanna Sławińska
Wdrażanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych 
pobierz
pobrane pdf 
Wiesława Załoga
Model kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji 
pobierz
pobrane pdf 
Magdalena Olkowicz
Czynniki wpływające na skuteczne wdrożenie nowego produktu w przemyśle meblarskim 
pobierz
pobrane pdf