pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 23 (96) 2013

Janusz Toruński
Metoda QFD w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
pobierz
pobrane pdf
Pieniak-Lendzion, Krystyna; Nowogródzka, Teresa; Horoszewicz, Elżbieta; Niedziółka, Roman
Rynek krajowy baraniny na tle standardów Unii Europejskiej
pobierz
pobrane pdf
Adam Marcysiak, Krystyna Pieniak-Lendzion, Małgorzata Lendzion
Usługi kurierskie na rynku usług logistycznych w Polsce 
pobierz
pobrane pdf
Michał Klimek, Janusz Toruński
Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Zarządzanie wiedzą w organizacjach zhierarchizowanych
pobierz 
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa - teoria i praktyka
pobierz
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - kluczowy majątek współczesnych organizacji
pobierz
pobrane pdf
Anna Świrska
Opłata skarbowa jako źródło dochodów gmin
 pobierz
pobrane pdf
Stanisław Szarek
Przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce
 pobierz
pobrane pdf
Sylwester Kozak
Ewolucje strukturalne w sektorze banków spółdzielczych w latach 1996-2011
 pobierz
pobrane pdf
Anna Marciniuk-Kluska
Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego
 pobierz
pobrane pdf
Zbigniew Ciekanowski, Agnieszka Ostrowska
Rola systemu oceniania pracowników w organizacj
pobierz
pobrane pdf
Grzegorz Przekota, Agnieszka Lisowska
Znaczenie zmienności i poziomu inflacji dla kształtu empirycznej krzywej Phillipsa  
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Systemowe zarządzanie organizacjami zhierarchizowanymi
pobierz
pobrane pdf
Artur Grzyb
Strategia marki w budowaniu tożsamości miasta
pobierz
pobrane pdf
Bartłomiej Suchodolski
Zarys historii administracji samorządowej w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Joanna Samul
Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym
 pobierz
pobrane pdf
Marta Kruk
Ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie
 pobierz
pobrane pdf