pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 44 (117) 2018

Anna Marciniuk-Kluska
PROGNOZOWANIE DOCHODÓW GMIN JAKO DETERMINANTA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU LOKALNEGO
pobierz
pobrane pdf
Marian Podstawka, Agnieszka Deresz
REDYSTRYBUCYJNA ROLA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2016-2018
pobierz
pobrane pdf
Marina Zelenkevich 
REGULACJE W OBSZARZE INTEGRACJI I INWESTYCJI: PROBLEMY I KORZYŚCI DLA REPUBLIKI BIAŁORUSI
pobierz
pobrane pdf 
Eva Jílková, Veronika Říhová
ANALIZA REGRESJI I KORELACJI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PORÓWNANIU DO WYBRANYCH KRAJÓW UE
pobierz
pobrane pdf
Anastasiya Kapatsevich
ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ W ŚWIETLE WYBRANYCH WYNIKÓW BADAŃ
pobierz 
pobrane pdf
Iwona Koza
WEWNĘTRZNY POTENCJAŁ POLSKI I JEJ REGIONÓW
pobierz
pobrane pdf
Loreta Tozaj
OGÓLNE PRAWNE WARUNKI KONKURENCJI W ALBANII
pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
ZAKRES DOPUSZCZALNYCH IMMISJI POŚREDNICH W STOSUNKACH SĄSIEDZKICH W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO, SĄDÓW POWSZECHNYCH I ADMINISTRACYJNYCH – ZARYS PROBLEMATYKI
pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
ULGA REHABILITACYJNA JAKO ELEMENT INKLUZJI SPOŁECZNEJ
pobierz
pobrane pdf
Marcin Jurewicz
BEZPIECZEŃSTWO WYKORZYSTYWANIA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW – WYBRANE PROBLEMY PRAWNE
pobierz
pobrane pdf