pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 47 (120) 2019

Monika Jasińska
SYNERGIA W ZESPOLE – ANALIZA JAKOŚCIOWA WARUNKÓW WYSTĘPOWANIA
pobierz
pobrane pdf
Łukasz Grzęda, Sylwester Kozak
WPŁYW DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA ROZWÓJ REGIONALNY. PRZYPADEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
pobierz
pobrane pdf
Marian Podstawka, Bartłomiej Suchodolski
POMIAR I OCENA POZIOMU ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW ZIEMSKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
pobierz
pobrane pdf 
Seweryn Gajdek, Sylwester Kozak
BITCOIN JAKO ELEKTRONICZNY ŚRODEK PŁATNICZY
pobierz
pobrane pdf
Eva Jílková, Jolana Skaličková
POMIAR WYNIKÓW GOSPODARKI
pobierz 
pobrane pdf
Marina Zelenkevich, Galina Korjenevskaya
ROZWÓJ TECHNOLOGII BANKOWOŚCI CYFROWEJ NA BIAŁORUSI
pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
ŚWIADCZENIE 500+ JAKO ELEMENT POLITYKI PRORODZINNEJ I DEMOGRAFICZNEJ PAŃSTWA
pobierz
pobrane pdf
Barbara Krupa
ANALIZA POJĘĆ PRAWNYCH STOSOWANYCH W USTAWIE O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
pobierz
pobrane pdf
Joanna Skawińska
OBECNOŚĆ ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA ROZPRAWIE GŁÓWNEJ W ŚWIETLE ZMIAN DOKONANYCH USTAWĄ Z DNIA 10 CZERWCA 2016 ROKU
pobierz
pobrane pdf