pobrane pdf Spis treści - Zeszyt numer 51 (124) 2020

Marian Grzegorz Podstawka
DYLEMATY ZWIĄZANE Z EWENTUALNYMI ZMIANAMI W OPODATKOWANIU GOSPODARSTW ROLNYCH
pobierz
pobrane pdf
Ilan Ferster
WPŁYW DZIAŁAŃ RODZICÓW W SZKOLE – BEZPOŚREDNICH I ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH – NA ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ W IZRAELU
pobierz
pobrane pdf
Bartosz Kozicki, Tadeusz Waściński, Agnieszka Lisowska
METODY PROGNOZOWANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
pobierz
pobrane pdf
Svetlana Kugan
INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA I WYMOGI WSPÓŁCZESNE. PRZYKŁAD SIECI LOGISTYCZNEJ BIAŁORUSI Z UNIWERSALNYMI APLIKACJAMI
pobierz 
pobrane pdf
Michał Krawczyk
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY LUB ZARZĄDZENIA ORGANU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO JEDEN ZE ŚRODKÓW NADZORU NAD SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM
pobierz
pobrane pdf