pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 22 (95) 2012

Kazimierz Jankowski; Milena Truba; Grażyna Anna Ciepiela; Jolanta Jankowska
Zarządzanie terenami zielonymi w Dolinie Bugu jako czynnik sprzyjający rozwojowi agroturystyki
pobierz
pobrane pdf
Kazimierz Jankowski; Milena Truba; Jolanta Jankowska; Jacek Sosnowski
Organizacja rynku usług agroturystycznych w powiecie łosickim w aspekcie wzrostu dochodowości rolników
pobierz
pobrane pdf
Brygida Grzeganek-Więcek; Dariusz Więcek
Koncepcje współdziałania polityki gospodarczej i społecznej
z nowocześnie zarządzanym biznesem w warunkach chaosu
pobierz
pobrane pdf
Tadeusz Waściński
Zintegrowane systemy zarządzania w procesach logistycznych
pobierz
pobrane pdf
Tadeusz Waściński; Grzegorz Przekota 
Wybrane problemy oceny ryzyka zmian cen akcji za pomocą miar klasycznych i nieklasycznych 
 pobierz 
pobrane pdf
Vojko Potocan; Zlatko Nedelko;  Maria Manuela Cruz-Cunha
W kierunku holistycznej percepcji społecznie odpowiedzialnej etyki 
pobierz
pobrane pdf
Zbigniew Ślusarczyk
Bezpieczeństwo energetyczne państw 
pobierz
pobrane pdf
Janusz Toruński
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym
 pobierz
pobrane pdf
Kazimierz Fiedorowicz
Kompatybilność gospodarek Polski i Ukrainy 
 pobierz
pobrane pdf
Kazimierz Fiedorowicz;Jacek Fiedorowicz
Kształtowanie się kategorii wartości ekonomicznej 
 pobierz
pobrane pdf
Jolanta Brodowska-Szewczuk
Wpływ Sektorowego Programu Operacyjnego 
na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 
 pobierz
pobrane pdf
Anna Maria Rak
Bezrobocie na wiejskim rynku pracy w latach 2009-2011
pobierz
pobrane pdf
Paweł Krawczyk
Rejestry publiczne w prawie ochrony środowiska  
pobierz
pobrane pdf
Paweł Krawczyk
Status prawny pracownika samorządowego
pobierz
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Wycena
kapitału intelektualnego na przykładzie Wawel S A. -studium przypadku
pobierz
pobrane pdf
Regina Demjaniuk;Katarzyna Telakowiec
Rozwój infrastruktury transportu drogowego w Królestwie Danii 
pobierz
pobrane pdf
Regina Demjaniuk
Specyfika funkcjonowania wolnych stref ekonomicznych w Republice Białorusi 
 pobierz
pobrane pdf
Teresa Szot - Gabryś
Wybrane aspekty planowania na przykładzie transgranicznego projektu infrastrukturalnego
 pobierz
pobrane pdf
Agnieszka Lisowska;Łukasz Ziemiński
Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznejlne
pobierz
pobrane pdf 
Grzegorz Przekota;Agnieszka Lisowska
Indeks giełdowy jako wskaźnik wyprzedzający koniunkturę  
pobierz
pobrane pdf 
Stanisław Szarek
Wpływ wykształcenia producentów na wyniki ekonomiczne w produkcji artykułów rolno-spożywczych
pobierz
pobrane pdf 
Robert Rudziński;Mariola Kowalska
Istota i charakterystyka ładunków ponadnormatywnych
pobierz
pobrane pdf 
Robert Rudziński;Mariola Kowalska
Organizacja przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym w Polsce
pobierz
pobrane pdf 
Zbigniew Ciekanowski;Zenon Stachowiak
Klęski żywiołowe jako przesłanki sytuacji nadzwyczajnych 
pobierz
pobrane pdf 
Ryszard Wojciechowski;Łukasz Ciołek
Prawne aspekty kształtowania się „cyfrowego" prawa autorskiego 
pobierz
pobrane pdf 
Ryszard Wojciechowski
Polityka ekologiczna a zarządzanie środowiskiem
pobierz
pobrane pdf 
Karol Pachnik
Węzłowe zagadnienia ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
pobierz
pobrane pdf 
Michał Adam Leśniewski; Jan Berny
Wynagrodzenia w procesie motywowania pracowników 
pobierz
pobrane pdf 
Henryk Wyrębek
Bezpieczeństwo w zarządzaniu informacją na poziomie systemów informatycznych
pobierz
pobrane pdf 
Henryk Wyrębek
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
pobierz
pobrane pdf 
Leszek Kania
Ustawa o skardze na przewlekłość postępowania karnego w praktyce sądów polskich. Wybrane zagadnienia i uwagi krytyczne
pobierz
pobrane pdf 
Olga Rytel
Rozwój zamówień publicznych w Polsce
pobierz
pobrane pdf 
Marcin Chrząścik
Wydarzenia promocyjne jako sposób komunikacji marketingowej jednostki terytorialnej
pobierz
pobrane pdf 
Marcin Chrząścik
Zastosowanie koncepcji marketingu terytorialnego w procesach komunikacyjnych jednostek terytorialnych
pobierz
pobrane pdf 
Piotr Musiał
Rola oraz znaczenie kultury i etyki w strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa
pobierz
pobrane pdf 
Michał Klimek
Uwarunkowanie odpowiedzialności zarządzania w logistycznych systemach informacyjnych 
pobierz
pobrane pdf