pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 20 (93) 2012

Anna Barcik
Public relations sztuką zarządzania organizacjami
pobierz
pobrane pdf
Krystyna Kubik 
Profesjonalizm menedżera determinantą sukcesu organizacji
pobierz
pobrane pdf
Janusz Toruński 
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością
pobierz
pobrane pdf
Oana Simona (Caraman) Hudea, Paul Marinescu, Sorin George Toma  
World economic crisis and its effects on the Romanian economy
pobierz
pobrane pdf
Elvira Khun 
Wechselwirkungen zwischen Änderungen der Strategischen Ausrichtung eines Unternehmens under Organisation oderdem IT-Einsatz
 pobierz 
pobrane pdf
Ana Paula Lopes
Decision criteria in management using probabilities
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Znaczenie motywacji w procesie integracji systemów zarządzania
pobierz
pobrane pdf
Zbigniew Ciekanowski
Czynniki i instrumenty kształtujące motywację
 pobierz
pobrane pdf
Marcel Kamba-Kibatshi
Kształtowanie inwestycji lokalnych w Polsce jako jeden z warunków jej rozwoju przed przystąpieniem do strefy wspólnej waluty
 pobierz
pobrane pdf
Olga Rytel
Zasady udzielania zamówień publicznych w Polsce. Przykład zamówień na roboty budowlane
 pobierz
pobrane pdf
Petrit Balija
An analysis of economic knowledge. Centralized vs. decentralized planning
 pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Rola kultury organizacyjnej w zintegrowanych systemach zarządzania przedsiębiorstwem
pobierz
pobrane pdf