pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 19 (92) 2012

Yury Pauliuchuk, Ludmila Srywkina
Роль оперативного планирования в системе планирования в строительстве
pobierz
pobrane pdf
Janusz Toruński 
Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym
pobierz
pobrane pdf
Krystyna Kubik 
Współczesne przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnej konkurencji
pobierz
pobrane pdf
Ema Halavach, Aliaksandr Rubakhau  
Стратегический анализ развития агротуризма в Республике Беларусь
pobierz
pobrane pdf
Simona Šarotar Žižek, Matjaž Mulej, Martina Vaner 
Crisis and requisite holism of individuals
 pobierz 
pobrane pdf
Jan Berny, Michał Adam Leśniewski, Paweł Górski
Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu
pobierz
pobrane pdf
Oana Simona (Caraman) Hudea
Classical and Keynesian thinking in terms of modelling
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 pobierz
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Budowanie kapitału ludzkiego z wykorzystaniem niematerialnych narzędzi motywowania w świetle badań empirycznych
 pobierz
pobrane pdf
Marek Szajczyk
Project risk management – selected aspects
 pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Znaczenie metody FMEA w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwach
 pobierz
pobrane pdf