pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 18 (91) 2011

Marian Podstawka
Rolnicze choroby zawodowe oraz działania prewencyjne KRUS
pobierz
pobrane pdf
Przemysław Litwiniuk, Marian Podstawka 
Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej
pobierz
pobrane pdf
Janusz Toruński 
Certyfikacja, audyt i działania korygujące w doskonaleniu systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
pobierz
pobrane pdf
Anca Gheorghiu, Anda Gheorghiu  
Ewolucja ryzyka państwowego w latach kryzysu w Rumunii
pobierz
pobrane pdf
Eve Ross, Walter Voigt, Elvira Kuhn
Wpływ procesu podejmowania decyzji w warunkach niepewnych na IT - zarządzanie
 pobierz 
pobrane pdf
Oktawian Ebisch, Tussavan Gunha, Olga Staszak, Güllü Temizsoy, Elvira Kuhn
Potrzeby infrastrukturalne i działania ekologiczne zapewniające wysoką jakość wody
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
E-zarządzanie w działalności organizacji
pobierz
pobrane pdf
Teresa Nowogródzka, Marek Niewęgłowski
Znaczenie wsparcia instytucjonalnego dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 pobierz
pobrane pdf
Marzena Wójcik-Augustyniak
Analiza map grup strategicznych sektora szkół wyższych w Polsce
 pobierz
pobrane pdf
Teresa Szot-Gabryś
Studium wykonalności jako narzędzie zarządzania ryzykiem w projektach infrastrukturalnych
 pobierz
pobrane pdf
Regina Demjaniuk
Analiza struktury geograficznej handlu zagranicznego Białorusi
 pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
Związki i porozumienia międzygminne
 pobierz
pobrane pdf
Sylwester Kozak
Integracja europejska i kryzys finansowy a zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2001-2010
 pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Zarządzanie gospodarką odpadami w woj. mazowieckim
  pobierz
pobrane pdf
Bogumiła Bubiak
Zarządzanie relacyjne sposobem na kryzys w szkołach nauki jazdy
  pobierz
pobrane pdf