pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 17 (90) 2011

Ryszard Wróblewski
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
pobierz
pobrane pdf
Janusz Toruński 
Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym
pobierz
pobrane pdf
Yury Pauliuchuk, Ludmila Srywkina 
Algorytm rozwiązania zadania kształtowania optymalnej marszruty ruchu brygad pracowników w trakcie planowania operatywnego w budownictwie
pobierz
pobrane pdf
Aleksander Kompa, Janusz Toruński  
Uwarunkowania jakościowe zarządzania przedsiębiorstwem usług komunalnych
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego
 pobierz 
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Budowa kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa na przykładzie sieci sklepów Biedronka
pobierz
pobrane pdf
Michał Adam Leśniewski, Jan Berny
Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne
pobierz
pobrane pdf
Danuta Rojek
Marketing i logistyka – razem skuteczniej
 pobierz
pobrane pdf
Marek Szajczyk
Wybrane aspekty zarządzania projektami
 pobierz
pobrane pdf
Zbigniew Ciekanowski
Motywacja a system ocen okresowych pracownika
 pobierz
pobrane pdf
Sylwester Kozak
Czynniki wpływające na poziom koncentracji sektora ubezpieczeń nie na życie w Polsce w latach 2002-2009
 pobierz
pobrane pdf
Cezary Tomasz Szyjko
Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce w świetle wydarzeń w Japonii
 pobierz
pobrane pdf
Anna Batko
Marketing w turystyce miasta na przykładzie Krakowa w latach 1989-2006
 pobierz
pobrane pdf
Monika Chyłek
Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem a partycypacja pracownicza
  pobierz
pobrane pdf
Helena Bulińska-Stangrecka
Telepraca – wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku
  pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Zintegrowany system informatyczny w zarządzaniu logistyką
 pobierz
pobrane pdf