pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 16 (89) 2011

Janusz Toruński
Zarządzanie jakością świadczenia usług doradczych na przykładzie Ośrodka Doradztwa Rolniczego
pobierz
pobrane pdf
Marta Postuła, Marian Podstawka 
Budżet zadaniowy w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Grażyna O’Sullivan 
Przywództwo w dobie CSR i PR
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
MRP II w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
pobierz
pobrane pdf
Monika Niedziółka
Jednostki obiektywne w systemie regionów
 pobierz 
pobrane pdf
Zbigniew Ciekanowski
Motywowanie jako instrument zarządzania zasobami pracy
pobierz
pobrane pdf
Anna Świrska
Ocena systemu subwencjonowania gmin w opinii władz samorządowych
pobierz
pobrane pdf
Michał Roguszczak
Społeczne koszty zarządzania czasem na przykładzie strategii transportowych miast
 pobierz
pobrane pdf
Artur Malinowski
Zastosowanie bancassurance w Polsce
 pobierz
pobrane pdf
Cezary Tomasz Szyjko
Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa a kultura zarządzania zasobami ludzkimi w kryzysie
 pobierz
pobrane pdf
Regina Demjaniuk
Priorytety państw członkowskich i układy regionalne w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw
 pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Zarządzanie jakością usług ubezpieczeniowych
 pobierz
pobrane pdf
Mariusz Cielemęcki
Pracownik wiedzy jako kluczowy zasób współczesnego przedsiębiorstwa
 pobierz
pobrane pdf
Michał Krawczyk
Organy państwowo-partyjne odpowiedzialne za wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL
  pobierz
pobrane pdf
Paweł Krawczyk
Fundusz sołecki instrumentem realizacji rozwoju sołectw
  pobierz
pobrane pdf