pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 15 (88) 2011

Tadeusz Waściński, Grażyna Paulina Wójcik
Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie
pobierz
pobrane pdf
Tadeusz Waściński, Grażyna Paulina Wójcik 
Struktura rynku finansowego w gospodarce światowej
pobierz
pobrane pdf
Janusz Toruński 
Rola rachunku kosztów jakości w zarządzaniu spółdzielnią mleczarską
pobierz
pobrane pdf
Yury Pauliuchuk, Ludmila Srywkina
Funkcja docelowa kształtowania optymalnej marszruty przemieszczania się brygad pracowników w trakcie planowania operacyjnego
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 pobierz 
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Istota i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
pobierz
pobrane pdf
Teresa Nowogródzka
Marketing usług hotelarskich na przykładzie sieci hoteli Orbis
pobierz
pobrane pdf
Robert Rudziński
Zasady przechowywania i magazynowania towarów pochodzenia rolniczego
 pobierz
pobrane pdf
Artur Malinowski
Zastosowanie kontraktów swap w Polsce
 pobierz
pobrane pdf
Stanisław Szarek
Mądrość jako czynnik warunkujący podejmowanie optymalnych decyzji w warunkach niepewności
 pobierz
pobrane pdf
Cezary Tomasz Szyjko
Nowy wymiar integracji europejskiej. Wyzwania, szanse, zagrożenia
 pobierz
pobrane pdf
Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Robert Rudziński
Planowanie – kluczowy element zarządzania środowiskowego ISO 14001
 pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Znaczenie metody ABC w doskonaleniu jakości zarządzania
 pobierz
pobrane pdf
Paulina Wróbel
Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego
  pobierz
pobrane pdf
Dariusz Chalimoniuk
Rozwój Internetu jako szansa dla przedsiębiorstw
  pobierz
pobrane pdf
Paweł Krawczyk
Kościelne jednostki organizacyjne jako osoby prawne w świetle prawa kanonicznego i prawa państwowego
 pobierz
pobrane pdf