pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 14 (87) 2011

Jarosław Stanisław Kardas
Determinanty rozwoju strukturalno-rzeczowego Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w latach 2000-2010
pobierz
pobrane pdf
Janusz Toruński 
Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Ryszard Wróblewski
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych
pobierz
pobrane pdf
Stefan Antczak
Metody portfelowe w planowaniu strategicznym jednostek biznesu
pobierz
pobrane pdf
Aleksander V. Charnavalau
Instytucjonalistyka – metodologiczna podstawa oceny działań gospodarczych na Białorusi
 pobierz 
pobrane pdf
Krzysztof Kubiak
Światowy rynek skroplonego gazu ziemnego
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Zarządzanie gospodarką odpadami medycznymi w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Aneta Wysokińska-Senkus
Proces wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy ISO 22000 w zakładzie przetwórstwa mięsnego
 pobierz
pobrane pdf
Beata Domańska-Szaruga
Ryzyko kredytowe w świetle nowej umowy kapitałowej
 pobierz
pobrane pdf
Robert Rudziński
Organizacja logistyki w zakładach przetwórstwa mleka
 pobierz
pobrane pdf
Teresa Szot-Gabryś
Metodologiczne podstawy projektowania systemów pomiaru ekonomicznego w rachunkowości.
 pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskiem
 pobierz
pobrane pdf
Beata Glinkowska
Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw
 pobierz
pobrane pdf
Sylwester Kozak
Trendy konsolidacyjne w bankowości spółdzielczej a struktura produktów i wyników działalności bankowej
  pobierz
pobrane pdf
Monika Chyłek
Nadzór korporacyjny w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu
  pobierz
pobrane pdf
Łukasz Chmiel, Janusz B. Berdowski, Witold Lisiecki
Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju na przykładzie Koncernu Lantmannen
 pobierz
pobrane pdf
Monika Wakuła
Ewidencja aktywów trwałych
 pobierz
pobrane pdf