pobrane pdf Spis treści - Zeszyt numer 54 (127) 2020 

Kozak, Sylwester; Golnik, Bartosz
WPŁYW CYFRYZACJI I BANKOWOŚCI MOBILNEJ NA STRUKTURĘ SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE
pobierz
pobrane pdf
Brzozowski, Maciej
ZWYKORZYSTANIE METODYK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PROJEKTU W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
pobierz
pobrane pdf
Wilk, Marcin
FINANSOWANIE INWESTYCJI Z VENTURE CAPITAL W WARUNKACH COVID-19
pobierz
pobrane pdf
Owczarczyk, Anna
WYDATKI PUBLICZNE NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE (2010-2020)
pobierz 
pobrane pdf
Makowiec, Marek
KOBIECY STYL ZARZĄDZANIA A SUKCESY ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE STARTUPÓW TECHNOLOGICZNYCH
pobierz
pobrane pdf