pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 43 (116) 2018

Marian Podstawka, Bartłomiej Suchodolski
Dochodowe uwarunkowania rozwoju powiatów województwa lubelskiego
pobierz
pobrane pdf
Svitlana Levytska
Креативные подходы в бухгалтерском учете на этапах формирования сбалансированности социально-экономического развития
pobierz
pobrane pdf
Olena Antoniuk
Исторические этапы развития аудиторской деятельности через призму работы профессиональной организации аудиторов
pobierz
pobrane pdf 
Bartosz Sobotka, Ewa Multan
Potencjalne lokalizacje dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu na przykładzie Siedlec
pobierz
pobrane pdf
Robert Balcerzyk, Robert Rudyński
Selection of police officers of the criminal investigation department
pobierz 
pobrane pdf
Ewa Stychno, Anna Ksykiewicz-Dorota, Kinga Kulczycka
Zaangażowanie w pracy pielęgniarek – przegląd badań
pobierz
pobrane pdf
Marcin Chrząścik
Zasady zarządzania jakością jako czynnik wzmacniania wizerunku jednostki terytorialnej
pobierz
pobrane pdf
Kazimierz Fiedorowicz
Wschodni klaster logistyczny
pobierz
pobrane pdf
Adam Marcysiak, Agata Marcysiak
Zmiany na rynku przewozów kolejowych w Polsce
pobierz
pobrane pdf
Regina Demianiuk, Natallia Bandarenka
Специфика деятельности логистических центров в Польше и в Беларуси
pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Wpływ procesu stosowania prawa na zakres uprawnień jednostki – studium przypadku
pobierz
pobrane pdf
Marcin Jurewicz
Nanotechnologia jako nowy obszar regulacyjny – aspekty prawa międzynarodowego
pobierz
pobrane pdf
Tomasz Olejnik
Problematyka nabycia resztówek – refleksje nad art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
pobierz
pobrane pdf