pobrane pdf Spis treści - Zeszyt numer 52 (125) 2020 

Joanna Rudawska
PROGRAM INKUBACYJNY JAKO INSTRUMENT WSPARCIA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH NA UCZELNI WYŻSZEJ. PRZYKŁAD Z POLSKI
pobierz
pobrane pdf
Regina Demianiuk, Natallia Bandarenka
AKTUALNY STAN, PROBLEMY I WYZWANIA DLA ROZWOJU BRANŻY TRANSPORTU I LOGISTYKI W POLSCE I W BIAŁORUSI
pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Chrobocińska
WYBRANE CZYNNIKI W PROCESIE LOKALIZACJI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
pobierz
pobrane pdf
Grzegorz Przekota, Anna Szczepańska-Przekota
KIEDY SPRZEDAWAĆ PSZENICĘ – STUDIUM PRZYPADKU DLA POLSKI
pobierz 
pobrane pdf
Beata Szczecińska
SYTUACJA MATERIALNA GOSPODARSTW DOMOWYCH 50+
pobierz
pobrane pdf